Waar zijn we actief

De Unie Van Vrijwilligers Heerenveen is vanaf 1988 met ruim vijfennegentig vrijwilligers werkzaam is in ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en in Expertisecentrum voor Medisch Specialistische Ouderenzorg De Linde.

Ziekenhuis Tjongerschans

UVV Heerenveen Ziekenhuis

Tjongerschans is een regionaal ziekenhuis, waar men graag wil weten waar de patiënten behoefte aan hebben. Preventie en ouderenzorg zijn belangrijk.
De topprestaties op sportgebied waar Heerenveen om bekend staat, zorgen ervoor dat sportgeneeskunde een speerpunt is.

Er wordt hoogwaardige en efficiënte zorg geboden en een verblijf in het ziekenhuis krijgt de aandacht die het verdient.
Gastvrijheid en service gelden als belangrijke waarden, dat betekent: ruimte voor privacy en individuele wensen.
Dit laat zien dat er goede redenen zijn om te kiezen voor de Tjongerschans: als patiënt, als werknemer en ook als vrijwillger.

Voor meer informatie over Ziekenhuis Tjongerschans, zie website: www.tjongerschans.nl

Tjongerschans

Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen

Expertisecentrum Medisch Specialistische Ouderenzorg De Linde

mediabestand expertisecentrum

Ziekenhuis Tjongerschans en Ouderenzorgaanbieder Meriant zijn onlangs een samenwerking aangegaan op het gebied van integrale ouderenzorg in de regio Heerenveen en omstreken. De nieuwbouw van het expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg is inmiddels afgerond en de officiële opening heeft kortgeleden plaatsgevonden.
In het centrum zijn gevestigd de geriatrische revalidatieafdeling van Meriant en de klinische geriatrieafdeling van ziekenhuis Tjongerschans.
Beide organisaties streven ernaar om de zorg in Expertisecentrum De Linde nog meer rondom de patiënt te organiseren dan nu het geval is.
Door op één locatie gecombineerde zorg aan te bieden, vallen afstand en fysieke drempels weg en kan de manier van werken beter op elkaar worden afgestemd.