Skip to content

Organisatie

UVV Heerenveen Ziekenhuis

Oprichting UVV Heerenveen

De UVV-afdeling Heerenveen is in 1988 opgericht en is één van de plaatselijke afdelingen van UVV Nederland.
UVV-afdeling Heerenveen verricht dagelijks, met ruim vijfennegentig vrijwilligers, vrijwilligerswerk in ziekenhuis Tjongerschans en Expertisecentrum voor medisch specialistische ouderenzorg De Linde.
Als gastvrouw/gastheer bieden de UVV-medewerkers praktische hulp en ondersteuning bij een bezoek aan of een opname in het ziekenhuis.
De UVV-medewerkers staan onder leiding van drie coördinatoren.

Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter

Dhr. J. Ph. Boelhouwer
Tel: 06- 37 55 85 33
E-mail: info@chatmort.nl

Secretaris

Mevr. M. van Vliet
Tel: 06-48 61 53 68
E-mail: secretarisuvv.heerenveen@gmail.com

Penningmeester

Dhr. A. Rozema
Tel: 0513-63 28 23
E-mail: a.rozema@upcmail.nl

2e secretaris/notulist

 

Mevr. S. Oudega-van der Molen
Tel: 0513-43 24 69
E-mail: s.oudega@hotmail.com

Algemeen bestuurslid/
contactpersoon AVG en VOG

Dhr. J. Schuitema
Tel: 06 - 21 83 89 11
E-mail: jan.schuitema@upcmail.nl

Als coördinatoren zijn werkzaam:

Coördinator Polikliniek

 

Mevr. N. Westerink
Tel: 06-15 38 06 38
E-mail: nelwesterink@outlook.com

Coördinator Verpleegafdelingen

Mevr. R. Oosterloo
Tel: 06-51 70 07 03
E-mail: rita25@upcmail.nl

Coördinator Expertisecentrum De Linde

Mevr. M. van Vliet
Tel: 06-48 61 53 68
E-mail: mariavanvliet12@gmail.com

UVV Nederland

Landelijke vereniging

De Unie Van Vrijwilligers bestaat uit een landelijke vereniging met als leden de plaatselijke verenigingen en stichtingen. De UVV biedt vrijwillige hulp en steun aan hulpvragers in de sector zorg en welzijn, juist in die situatie waarin professionele hulp en steun niet of niet meer voorziet. De betrouwbaarheid en het menselijke contact zijn belangrijke elementen waar we trots op zijn. Als vrijwilliger ben je zinvol en maatschappelijk bezig.

Meer informatie kunt u vinden op de website: uvv.nl

Scroll To Top